Index of /librat_november/klasa1-5/


../
1. Gjuha Shqipe 3 Plani vjetor dhe planet sipas..> 02-Nov-2021 10:35       1600865
2. Shkathtesi për jetë 3 - Plani vjetor dhe p..> 02-Nov-2021 10:33       1366984
3. Shoqeria dhe mjedisi 3 Plani vjetor dhe plan..> 02-Nov-2021 10:33       841069
4. Edukata Fizike 3 Plani vjetor dhe planet sip..> 02-Nov-2021 10:33       3157394
5. Edukata Muzikore 3 Plani vjetor dhe planet s..> 02-Nov-2021 10:33       5885575
50_Gjuha Shqipe 1 - Libri i mesuesit.pdf      02-Nov-2021 10:33      17909248
51_Matematika 1 - Libri i mesuesites.pdf      02-Nov-2021 10:34      170242937
52_Edukate Figurative 1 - Libri i mesuesites.pdf  02-Nov-2021 10:34      24600009
53_Edukate Muzikore 1 - Libri i mesuesites.pdf   02-Nov-2021 10:34      28472061
54_Shoqeria dhe mjedisi - Libri i mesuesit.pdf  02-Nov-2021 10:34      49158739
55_Njeriu dhe Natyra 1 - Libri i mesuesit.pdf   02-Nov-2021 10:34      41583186
56_Edukate sportive dhe sporti 1 - Libri i mesu..> 02-Nov-2021 10:34      15165743
57_Gjuha Shqipe 2 - Libri i mesuesites.pdf     02-Nov-2021 10:34      143724419
58_Edukate Muzikore 2 - Libri i mesuesites.pdf   02-Nov-2021 10:34      43446913
60_Njeriu dhe Natyra 2 - Libri i mesuesit.pdf   02-Nov-2021 10:34      29874685
61 Shoqeria dhe mjedisi 2 - Libri i mesuesit.pdf 02-Nov-2021 10:34      46795220
62_Shkathtesi per jete 2 - Libri i mesuesites.pdf 02-Nov-2021 10:34      35251256
63 Edukate Fizike 2 - Libri i mesuesites.pdf    02-Nov-2021 10:34      70111173
Edukata Muzikore 2 Planet.pdf           02-Nov-2021 10:34       643250
EdukataMuzikore2Planet.pdf             02-Nov-2021 10:34       643250
Edukatafigurative1Planet.pdf            02-Nov-2021 10:34       1933661
Edukatefizike1Planet.pdf              02-Nov-2021 10:34       2092790
Gjuha shqipe 3 Libri i mësuesit.pdf        02-Nov-2021 10:34       3066177
GjuhaShqipe2Planet.pdf               02-Nov-2021 10:34      19669028
Katallogu i Librave 3,8,10,12.pdf         02-Nov-2021 10:35      68417690
Kl 0 Libri i mesuesit.pdf             02-Nov-2021 10:35      249896952
Liber per mesuesin indd.pdf            02-Nov-2021 10:35      15291789
Matematika 1_Planet.pdf              02-Nov-2021 10:35      10055943
Matematika 2 Libri i mesuesites.pdf        02-Nov-2021 10:35      168783881
Matematika2Planet.pdf               02-Nov-2021 10:35      12771862
Muzika1Planet.pdf                 02-Nov-2021 10:35       1062915
Njeriu dhe Natyra 2_Planet.pdf           02-Nov-2021 10:35       8916717
Njeriudhenatyra1Planet.pdf             02-Nov-2021 10:35       8545248
Planifikimi orientues per mesimdhenesit.doc    02-Nov-2021 10:35       917504
Shkathtesiperjete2Planet.pdf            02-Nov-2021 10:35       1838168
Shkathësi për jetë 1_Planet.pdf         02-Nov-2021 10:35       6318580
Shoqeriadhemjedisi1Planet.pdf           02-Nov-2021 10:35       4372616
Shoqeriadhemjedisi2Planet.pdf           02-Nov-2021 10:35       4920439
_Eduka Fizike 3 Libri i Mesuesit.pdf        02-Nov-2021 10:35      43326128
_Edukata Muzikore 3 Libri i Mesuesit.pdf      02-Nov-2021 10:35      31711624
_Shkathtesi per jete 3 Libri i Mesuesit.pdf    02-Nov-2021 10:35       6176826
_Shkathësi për jetë 1 - Libri i mësuesit.pdf  02-Nov-2021 10:35      41767364
_Shoqeria dhe mjedisi 3 - Libri i mësuesit.pdf  02-Nov-2021 10:35       2633795